7e Els Borst Lezing

 

Woensdag 27 november 2019 van 14.30 – 18.00 uur in De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 te Den Haag

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de 7e Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Dit jaar houdt prof. dr. Carlo Leget de lezing. Hij is hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland. Daarnaast spreken onder meer prof. dr. Xavier Moonen en dr. Igor van Laere MD PhD. Ook zal er ruimte zijn voor discussie.

De titel van de lezing van Carlo Leget luidt:

De prijs van de vrijheid. Over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving.

Carlo Leget: “Een grote groep kwetsbare jongeren kan niet goed meekomen in onze versnellende samenleving en betaalt daar een hoge prijs voor. Mede door hun beperkte cognitieve vaardigheden komen ze in grote getale in aanraking met zorg, welzijn en justitie. Willen we hun positie verbeteren, dan zouden we opnieuw moeten nadenken over wat vrijheid anno 2019 betekent en hoe we daar als burgers gezamenlijk nieuw invulling aan kunnen geven. Vrijheid is net als gezondheid geen individuele aangelegenheid, maar een gemeenschappelijk goed.”

We hopen u op 27 november te mogen begroeten in de Glazen Zaal in Den Haag. Het programma vindt u hier.

 

De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en wordt dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Voor meer informatie kunt u terecht op www.ceg.nl.