7e Els Borst Lezing

 

Woensdag 27 november 2019
15:00 – 17:00 uur
Glazen Zaal, Den Haag
 

De prijs van de vrijheid

Over de positie van sociaal kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving

Prof.dr. Carlo Leget houdt de volgende Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) op woensdagmiddag 27 november 2019 in de Glazen Zaal in Den Haag. De lezing gaat over jongeren met een verstandelijke beperking die kampen met sociaal-psychische problemen maar die buiten de reguliere zorg vallen.

Carlo Leget is hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland.

Noteert u de datum alvast in uw agenda? De bijeenkomst is van 15:00 -17:00 uur met aansluitend een borrel. Nadere informatie over het programma volgt in de komende weken via deze website.
 

Meld u hier vast aan!
 

De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en wordt dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Voor meer informatie kunt u terecht op www.ceg.nl.

Met vriendelijke groeten,

Centrum voor Ethiek en Gezondheid
info@ceg.nl