25 november 2020

15:00 - 15:05

Welkom en opening door Bart-Jan Kullberg, voorzitter Gezondheidsraad

15:05 - 15:10

Dagvoorzitter Maartje Schermer, voorzitter CEG-commissie

15:10 - 15:45

8e Els Borst Lezing door Tamar Sharon:
Ontwrichte zorg? Digitale gezondheid en het verlies van publieke waarden

15:45 - 16:00

Coreferaat: Kristien Hens, onderzoeksprofessor ethiek aan de Universiteit Antwerpen

16:00 - 16:15

Coreferaat: Dick Willems, arts/filosoof, hoogleraar Medische Ethiek bij Amsterdam Universitair Medisch Centrum

16:15 - 16:35

Discussie

16:35 - 16:40

Afsluiting Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
(RVS)